Nobelistid: mis saab teadusest?

FOTO: Scanpix

Pilt on illustreeriv

Nobeli preemia ja Fieldsi medali laureaatide avalik pöördumine ELi riigipeade ja valitsusjuhtide ning institutsioonide juhtide poole.

Sageli öeldakse, et iga kriis avab varjatud võimalusi. Praegune kriis sunnib tegema olulisi valikuid, muu hulgas ka teaduse ja selle toetamise asjus. 2000. aastal seadsite teie ja teie eelkäijad eesmärgiks kujundada Euroopa Liidust «maailma kõige dünaamilisem teaduspõhine majandusruum aastal 2010». Kavatsus oli ambitsioonikas ja õilis, kuid püstitatud eesmärk ootab siiani täitmist.

Teadus võimaldab leida lahendusi nii mõnelegi seekord tulipunktis olevale pakilisele probleemile: energiaallikate rakendamise uued suunad, tootmise ja toodete uudsed vormid, täienenud oskused mõista ja ümber kujundada ühiskonna toimemehhanisme. Oleme tunnistajad murrangulisele pöördele harjumuspärases arusaamas inimese füüsilise keha süsteemide toimimisest ja ettearvamatust mõjust meie edaspidisele tervisele ja pikaealisusele.

Euroopa püsib paljudes valdkondades teaduse eesliinil. Omandatud teadmiste siirdamine innovaatilistesse uudistoodetesse, teenustesse ja ettevõtetesse on sama hästi kui ainus võimalus Euroo­pale tänapäeva üleilmsete kiirete muutuste tingimustes konkurentsieelist luua ning tulevikus pikaajalist jõukust tagada.

Teadmised ei tunne riigipiire ning maailmaturul valitseb väljapaistvate talentide järele suur nõudlus.  Euroopa ei tohi mingil juhul jääda ilma oma parimaist teadlastest ja õppejõududest, teisalt võidaks ta märkimisväärselt meelitades juurde talente väljastpoolt Euroopat. Tippteadusele eraldatava raha vähendamine tähendab otsesõnu väiksemat arvu koolitatud teadlasi. ELi teadusuuringute ja innovatsiooni eelarve järsu vähendamise korral riskime terve põlvkonna andekate teadlaste kaotamisega hetkel, kui Euroopa vajab neid kõige enam.

Euroopa Teadusnõukogu (ERC) on küllaltki lühikese ajaga kujunenud üle ilma tunnustatud rahastamisasutuseks. ERC rahastab kõikjal Euroopas parimaid teadlasi nende rahvusest sõltumata: oivalised inimesed, suurepärased projektid. ELi rahaga toetatakse riikide tasandil toimuvat alusteaduse rahastamist.

ELi tasandil teaduse rahastamine toimib kiirendina, mille abil on võimalik ressursse paremini kasutada ning liikmesriikide eelarvet tõhusamaks ja tugevamaks muuta. Just see ELi raha on osutunud ülimalt väärtuslikuks. Selle abil on suudetud tagada põhiline toetusraha Euroopa teadusuuringutele ning suurendada ka teaduse poolt ühiskonnale loodavat lisaväärtust ja rahvusvahelist konkurentsivõimet.

On äärmiselt oluline, et me toetaksime, ning isegi veel tähtsam, innustaksime kõikjal Euroopas erakordselt rikkalikult ilmnevat teadus- ja innovatsioonivõimekust üleeuroopalike rahastamiseskeemide abil. Oleme veendunud, et ka teadlaste noorem põlvkond teeb oma hääle kuuldavaks – ning te peaksite kuulama, mida olulist neil on öelda. Meie küsimus teile, riigipead ja valitsusjuhid ning ELi tippjuhid, kes te arutate 22.–23. novembril toimuval nõupidamisel Brüsselis ELi eelarvet 2014–2020, on lihtne: kui kuulutatakse välja kokkulepe Euroopa tulevase eelarve kohta, siis millist rolli täidab tuleviku Euroopas teadus?

Sidney Altman, Werner Arber, Robert J. Aumann, Francoise Barré-Sinoussi, Günter Blobel, Aaron Ciechanover, Claude Cohen-Tannoudji, Johann Deisenhofer, Richard R. Ernst, Gerhart Ertl, Sir Martin Evans, Albert Fert, Andre Geim, Serge Haroche, Avram Hershko, Jules A. Hoffmann, Roald Hoffmann, Sir Tim Hunt, Eric R. Kandel, Klaus von Klitzing, Sir Harold Kroto, Finn Kydland, Jean-Marie Lehn, Eric S. Maskin, Dale T. Mortensen, Erwin Neher, Konstantin Novoselov, Christiane Nüsslein-Volhard, Venkatraman Ramakrishnan, Richard J. Roberts, Heinrich Rohrer, Bert Sakmann, Bengt I. Samuelsson, John E. Sulston, Jack W. Szostak, Sir John E. Walker, Ada E. Yonath, Rolf Zinkernagel, Harald zur Hausen; Pierre Deligne, Timothy Gowers, Maxim Kontsevich, Stanislav Smirnov, Cedric Villani

See pöördumine ilmus täna paljudes Euroopa juhtivates väljaannetes.

Tagasi üles