Kremli käsilane saab Tallinna teenetemärgi

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart esitas pealinna teenetemärgi saajaks MTÜ Inimõiguste Teabekeskus juhi Aleksei Semjonovi, kellele on kaitsepolitsei aastaraamatutes korduvalt ette heidetud Venemaalt raha saamist ja vastutasuks Kremli huvides tegutsemist.

«Inimõiguste Teabekeskuse direktor Aleksei Semjonov – pikaajalise aktiivse töö eest Eesti sotsioloogi ja õiguskaitsjana,» seisab kolmapäeval linnavalitsuse istungil vastuvõetud eelnõu seletuskirjas.

«Aleksei Semjonov (sündinud 1947) on eesti sotsioloog ja kauaaegne aktiivne õiguskaitsja. Ta juhib Eesti õiguskaitseorganisatsiooni Inimõiguste Teabekeskus, mille põhiliseks fookuseks on Eesti venekeelse elanikkonna õiguste eest seismine. Ta on Tallinna linnavolikogu liige ja kuulub Keskerakonda,» selgub linnapea kohusetäitja Taavi Aasa allkirjaga dokumendist.

Lõplikult peab otsuse kinnitama linnavolikogu, aga Keskerakonna ainuvõimu aastatel on ainult kord või paar juhtunud, et volikogu on mõne linnavalitsuse ettepaneku maha hääletanud, ning needki on olnud puhtakujulised «tööõnnetused» – võimuerakonna saadikud on läinud kas kohvikusse või mujale volikogu ruumidesse ning jätnud tähele panemata fakti, et niimoodi on opositsioon saavutanud hetkelise enamuse.

Ilmselt läheb nii ka seekord, kusjuures opositsiooni jaoks, kes hea meelega hääletaks eelnõust välja Semjonovi ja võib-olla mõne teisegi kandidaadi, on varuks veel üks mõru pill. «Linna teenetemärgi nominentide nimekiri esitatakse volikogule hääletamiseks ühtse paketina – võtke või jätke,» kurtis volikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Paul-Eerik Rummo. «Volikogu liikmena pole mul võimalust mõnd nominenti toetada, mõnd mitte. Kui näiteks tahan toetada kedagi enda esitatut – mis on elementaarne –, olen sunnitud toetama ka neid, kes sellesse nimekirja üldse kuuluda ei tohiks.»

Semjonov kapo vaatevinklist

Semjonovist või tema juhitavast Inimõiguste Teabekeskusest (ITK) on juttu üsna mitmes kaitsepolitsei aastaraamatus. Eelmisel nädalal ilmunud 2016. aasta aastaraamatus on rubriik «Metoodika väljavõtteid Kremli mõjutustegevuse tööriistakastist», kust on võetud järgmine lõik: «Kreml innustab ja rahastab pidevalt isikuid, kes toetavad Eestit ründavaid propaganda narratiive rahvusvaheliste organisatsioonide üritusel. Näiteks osalesid mittetulundusühingute Inimõiguste Teabekeskus ja Vene Kool Eestis esindajad taas 19.–30.09.2016 Varssavis toimunud Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo (ODIHR) iga-aastasel inimmõõtme järelevalve konverentsil. Taas tasus nende «vaeva» Kremli mõjutustegevuse rahastu.»

Umbes samasugune märge on ITK kohta ka aasta varem ilmunud raamatus. Seal on ära märgitud Semjonovi, Kõlvarti ja veel mõne poliitiku kriitilised arvamused, mida nad väljendasid ühele Venemaa telejaamale venekeelse telekanali ETV+ kohta.

Semjonovist ja tema MTÜst on juttu teisteski kapo aastaraamatutes. Etteheiteks ikka see, et Vene riigilt raha saades teeseldakse sõltumatut valitsusvälist organisatsiooni ja tegutsetakse samal ajal Venemaa propaganda tööriistana.

Linn ei kahtle otsuses

Semjonovit pärgava dokumendi allkirjastanud abilinnapea Aas soovitab selles küsimuses suure poliitika ja sotsiaalse tegevuse üksteisest lahus hoida. «Ta on aastate jooksul aidanud tuhandeid inimesi, kes on saanud tasuta juriidilist abi. Seda abi on tunnustanud nii president Lennart Meri kui president Arnold Rüütel, samuti sotsiaalministrina Taavi Rõivas,» ütles Aas Postimehele.

Ka Kõlvart meenutas Meri, Rüütli ja Rõivase tänukirju ning lisas: «Semjonovi juhitav Inimõiguste Teabekeskus tegeleb üle 20 aasta inimõiguste realiseerimise ja kaitsega, osutades sealhulgas ka tasuta õigusabi.»

Praegu riigikogu aseesimehe ametis olev reformierakondlane Rõivas tunnistas, et tegemist oli veaga. «Sotsiaalministeeriumi aastapäeva puhul tänati formaalselt eranditult kõiki organisatsioone, kes on ministeeriumiga aastate jooksul kokku puutunud või koostööd teinud. Tagantjärele saab öelda, et see oli viga, sest minu silmis ei vääri Semjonov Eesti riigi tänu või veel vähem pealinna teenetemärki,» teatas Rõivas.

«Tallinna teenetemärgi andmine Aleksei Semjonovile on sama jabur kui Nobeli rahupreemia andmine Bashar al-Assadile. Ma usaldan täielikult kaitsepolitsei hinnangut, et tegemist on inimesega, kes ei tegutse Eesti riigi huvides. Teenetemärk on Tallinna linna kõrgeim tunnustus ja selle andmine väga küsitava taustaga inimesele on absoluutselt sobimatu,» lisas ta.

IRLi kuuluv justiitsminister Urmas Reinsalu ütles, et Semjonovile teenetemärgi andmine mõjub kui infooperatsioon riigi aluste õõnestamiseks. «Semjonovi elutöö on olnud kogu jõu ja nõuga süstemaatiline Kremli infooperatsioonides kaasalöömine. Seda on aastate jooksul korduvalt avalikustanud põhiseaduslikku korda kaitsev kaitsepolitseiamet,» ütles Reinsalu.

«Kapo aastaraamatus on kirjutatud ainult sellest, et me koostame mingeid ettekandeid, mille sisu langeb kokku Venemaa erinevate organisatsioonide seisukohtadega. Igasugused ettekanded on meie töös kolmandajärgulised. Esmane on tegelemine inimestega, kellel on probleemid. Me püüame neid probleeme lahendada, 20 aastaga on meie poole pöördunud umbes 20 000 inimest, kelle probleeme me oleme lahendanud. See on meie peamine tegevus, igasuguste ettekannete ja arvamuste kirjutamine on rohkem hobi,» ütles Semjonov ise.

Venemaalt raha saamise kohta ütles ta, et on raha saanud ka mitmelt poolt mujalt, kuid millegipärast peetakse teda just Venemaa esindajaks.

Tagasi üles