Üle poole töötavatest pensionäridest said valusa hoobi

FOTO: graafika: Silver Alt

Jaanuari värske statistika kinnitab, et eriti kõvasti said uue maksusüsteemiga pihta töötavad pensionärid.

Sotsiaalkindlustusameti värske statistika kohaselt vähenes tänavu jaanuaris eelmise aasta detsembriga võrreldes 17 protsendil pensionäridest väljamakstud pension. Suurenes aga 58 protsendil.

Kõige rohkem, 57 protsenti, vähenes töötavatele pensionäridele väljamakstud pension.

Sotsiaalkindlustusamet rõhutas lisaks statistika väljatoomisele, et pensioni väljamaksu vähenemine ei tähenda kohe kogu sissetuleku vähenemist. Inimesel võib väheneda küll pensionisumma, aga tema kogutulu ei vähene, sest ta kasutab oma tulumaksuvabastuse ära tööandja juures, st töötasult. Enamikul juhtudel saadakse selle võrra rohkem palka. Täpsed andmed selle kohta, kes ja kui palju, on ameti kinnitusel olemas veebruari lõpus.

Eestis on praegu 372 948 pensionäri. Rohkem teenivad pensionärid kaotavad uue maksusüsteemiga enam kui tavalised suurema tulu saajad.

Maksuameti selgitusel suureneb tavalisel tulusaajal maksuvaba tulu muudatuse järel n-ö kättejääv osa kuni 64 eurot ja maksimaalselt väheneb kättesaadav osa 36 eurot.

Pensionäride puhul kehtivad teised piirid, kuna neil oli 2017. aastal võimalik peale tulumaksuvaba miinimumi (180 eurot) kasutada ka täiendavat maksuvaba tulu (236 eurot), ehk kokku 416 eurot. Seetõttu suureneb pensionäri jaoks maksimaalne kättejääv osa 16,8 eurot. Kättesaadava osa suurus võrreldes eelmise aastaga ei muutu, kui brutotulu kokku on 1351 eurot kuus. Maksimaalselt võib kättesaadav osa väheneda 83,2 eurot, kui brutotulu on kuus kokku 2100 eurot või rohkem.

-Infokast:

Arvutuskäik:

Kui 2017. aastal oli pensionäri tulu maksuvaba osa 416 eurot ja 2018. aastal on maksuvaba 500 eurot, siis väheneb tulumaksukohustus 16,8 eurot: 1) maksuvaba osa suureneb 500 - 416 = 84 eurot; 2) tulumaksukohustus väheneb 84 x 20% = 16,8 eurot.

Kui pensionäri brutotulu kuus on 2100 eurot, siis on tema maksuvaba tulu suurus 0 eurot: 1) võrreldes eelmise aastaga väheneb maksuvaba tulu 416 eurot; 2) tulumaksukohustus suureneb sel moel 416 x 20% = 83,2 eurot.

Üle 83,2 euro ei ole tulumaksumuudatuse kaudu võimalik pensionäril kaotada. Maksuamet soovitab vajadusel pensionäril konkreetse juhtumi korral võtta ühendust sotsiaalkindlustusametiga.

Tagasi üles